Çevreci İnovasyon

MİSYON VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımları ile artık iyice sınırlı olan kaynakların üretim ve tüketimde daha etkin ve yararlı kullanılması konusu, bizim için bir tercihten öte bir zorunluluğu da ifade ediyor. Üretim ve tüketim hızının getirdiği sonuçlar; tedarikten üretime, tüketimden geri dönüşüme kadar çevre, sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramlarını gündeme getiriyor. Bugün sürdürülebilirlik; yalnızca hammadde girişi ile ürün çıkışları arasındaki süreçleri değil, bu süreçlerin çevreye etkilerini ve verimliliği de kapsayan bir kavram olarak öne çıkıyor. Üretimden tüketime çevre ve sürdürülebilirlik döngüsünde en büyük görev ise biz sektör liderlerine düşüyor.

Artstone her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak bu 3 önemli başlığın korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini biliyor ve kabul ediyor. "Sıfır sorun" politikasına başarıyla ulaşmak için personel tüm eğitim programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik ediliyor, ihtiyaç duydukları tüm eğitimler için yurt içinde ve yurt dışında imkanlar sağlanıyor. Bu politika çerçevesinde TUV SUD ISO 9001 kalite yönetim sistemi normlarında mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji kullanılarak daima yüksek kalite sağlanıyor.

Günü yakalamış tasarım anlayışımız, teknolojik yeniliklere cevap verme kabiliyetimiz ve %100 müşteri memnuniyeti gibi başlıkların yanı sıra ilham aldığımız doğaya da saygı duyuyoruz.

Artstone, ISO 14001/01 çevre sertifikasına sahip olmanın bilinciyle yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını çevre politikasının temeli olarak kabul ediyor.

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin, sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığı sürece mümkün olduğunun farkında bir firma olarak;

 • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşümü arttırmayı,
 • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,
 • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,
 • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,
 • Üretim faaliyetlerini Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;

 • Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasalara ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerinin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,
 • Belirlenen amaç ve hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,
 • Politikasının iş ortakları tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı taahhüt ediyoruz.

NE ARAMIŞTINIZ?

  playlist_toggle
  controls_toggle